De meest actuele overige informatie inzake de CMGV en de TandArtsenPost Ede kunt u op deze website vinden.

Tandartsen kunnen het nieuwste dienstrooster in te zien en verschillende PDF bestanden met de gebruikelijke inlogcode.

Op de tandartsenpost wordt spoedeisende tandheelkundige hulp verleend of hulp die redelijkerwijs niet kan wachten tot de eigen tandarts weer aanwezig is, aan patiënten van de deelnemende praktijken en aan passanten.

Uitsluitend voor ernstige spoedgevallen en klachten waarvan de behandeling niet kan wachten kunt u contact opnemen met de tandartsenpost Ede. De behandeling kan uitsluitend plaatsvinden na overleg met de dienstdoende tandarts.

Het is belangrijk dat u zo vroeg mogelijk contact opneemt met de tandartsenpost; bij voorkeur niet later dan 14.00 uur ’s middags. In het weekend is behandeling in principe alleen mogelijk tijdens één van de overdag geplande spreekuren.

Tijdens uw bezoek aan de tandartsenpost dient u zich te legitimeren middels een paspoort of rijbewijs en een zorgpas van uw ziektekostenverzekeraar. Het telefoonnummer van de Tandartsenpost Ede is:

0318 -611888